Kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2017 qua những con số

Bức tranh kinh tế 11 tháng có nhiều gam sáng khi Việt Nam thu hút được dòng vốn FDI 33 tỷ USD từ giới đầu tư nước ngoài, riêng tháng 11 là 5 tỷ USD. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 116.000 doanh nghiệp, trên 24.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động. Trung Quốc tiếp tục là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, trong khi Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng.

 
undefined - Ảnh 1.

Các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 (%).

 
undefined - Ảnh 2.

Tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất (triệu USD)

 
undefined - Ảnh 3.

Các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng (tỷ USD).

 
undefined - Ảnh 4.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam trong 11 tháng (tỷ USD).

 
undefined - Ảnh 5.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam trong 11 tháng (tỷ USD).

 
undefined - Ảnh 6.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017.

 
undefined - Ảnh 7.

Thu ngân sách của Việt Nam trong 11 tháng (nghìn tỷ đồng).

 
undefined - Ảnh 8.

Chi ngân sách của Việt Nam trong 11 tháng (nghìn tỷ đồng).

 
undefined - Ảnh 9.

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong 11 tháng (nghìn tỷ đồng).

 
undefined - Ảnh 10.

Khách du lịch đến Việt Nam trong tháng 11 (nghìn người).

 
undefined - Ảnh 11.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 11 tháng.

 
undefined - Ảnh 12.

Các địa phương có chỉ số công nghiệp tăng trưởng cao (%)

 
undefined - Ảnh 13.

Một số sản phẩm công nghiệp tăng trưởng cao (%)

 
undefined - Ảnh 14.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 11 tháng.